ProdukterVÅRA OLIKA PRODUKTER

Vi gör många olika slags produkter. Vår huvudinriktning är att göra specialemballage, dvs måttanpassade lösningar för transport av produkter som inte får plats på en vanlig pall.


Vi erbjuder:

- Engångspall

- Specialemballage

- Virke

- Trälådor i olika storlekar (t ex för butiksdisplay)

- Måttanpassade kragar

- Odlingskragar